Hoeveslagerij Gabriels, Stabroek

Landbouwbedrijf

Veeteelt

De huidige veestapel op ons bedrijf is het resultaat van jarenlange selectie en opvolging. Gert kweekt reeds lang zijn eigen runderen van het Belgisch witblauwe ras. Door de lokale productie van de voeders, lokale verkoop van het vlees en een hoog rendement aan vlees is de ecologische voetafdruk van dit ras efficiënt.

Er wordt gewerkt met inseminaties en natuurlijke bevruchtingen. Tijdens de laatste weken van de dracht volgt Gert nauwkeurig de gezondheid van het moederdier op zodat het afkalven veilig kan verlopen onder begeleiding van de dierenarts. De kalveren zogen bij de moeder en kunnen ook grazen in de weiden rond het bedrijf.

De dieren krijgen hoofdzakelijk voeders van eigen teelt: gras, stro, hooi, granen, maïs, aardappelen. In de zomer grazen de dieren in de weiden. In het najaar komen ze terug op stal. Dan krijgen ze een frisse scheerbeurt en controle zodat ze gezond de winter in kunnen.

Akkerbouw

De twee hoofdtakken in de akkerbouw zijn de aardappelen en granen. De granen (gerst, tarwe en soms spelt) worden deels gebruikt op het eigen bedrijf. De rest wordt verkocht naargelang de kwaliteit voor veevoeders of voor de bakkers. De aardappelen zijn voor de thuisverkoop en voor de verwerkende industrie. Thuis verkopen wij Bintjes en de vastkokende Nicola.

Gert voert het grootste deel van de werkzaamheden zelf uit. De gespecialiseerde bewerkingen worden uitbesteed aan loonwerkers.

Landbouwbedrijf
Landbouwbedrijf
Landbouwbedrijf
Landbouwbedrijf